XII Konferencja Naukowo-Techniczna

14 maja 2014 r., pawilon 7, sala 1.AD - „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia”

ROZDZIELNICE W IZOLACJI GAZOWEJ 110 i 400 kV

Organizatorzy Konferencji:

Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ABB Sp. z o.o.

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Termin i miejsce Konferencji:

14 maja 2014 r. w godzinach 10.00 - 14.30 na terenach MTP, pawilon 7, sala 1.AD

podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2014

Ogólna tematyka Konferencji:

Tegoroczna  edycja konferencji ukierunkowana będzie na nowe rozwiązania urządzeń rozdzielczych przewidzianych dla krajowego systemu elektroenergetycznego.

Program Konferencji:

9.00 – Otwarcie sekretariatu konferencji, rejestracja uczestników

10.00 - 10.20 – Otwarcie konferencji – Prezes Oddziału Poznańskiego SEP

10.20 - 10.40 – Izolacja gazowa w konstrukcji rozdzielnic wysokich i najwyższych napięć

10.40 - 11.00 – Przegląd wybranych utrudnień i barier formalno-prawnych, środowiskowych i społecznych  przy budowie nowych stacji elektroenergetycznych

11.00 - 11.40 – Nowoczesna  adaptacja  kompaktowych  rozdzielnic 110 kV z  izolacją  SF6 typu  ELK-04  w  obiektach  systemu energetycznego i  elektrowni

11.40 - 12.20 – Unikalne  trójfazowe  próby   zwarciowe  kompaktowej  rozdzielnicy  110 kV typu  ELK-04  na  prąd zwarciowy 50 kA

12.20 - 12.50 – P r z e r w a   k a w o w a

12.50 - 13.30 – Kompaktowa  rozdzielnica  400kV typu  ELK-3/420C

13.30 - 14.30 – P a n e l   d y s k u s y j n y – Dobór, specyfikacje techniczne,  eksploatacja rozdzielnic gazowych 110 i 400kV

14.30 - Z a k o ń c ze n i e   k o n f e r e n c j i (wydanie zaświadczeń OP SEP i WOIIB)

Stan na dzień 25.03.2014r.

Wstecz

Partnerzy MedialniChętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact