Forum Innowacyjnej Energetyki #EnergInn1.0

 

Forum Innowacyjnej Energetyki #EnergInn1.0 odbędzie się w Poznaniu 23-24 kwietnia 2018 r., w ramach targów Expopower.

 

Pierwszego dnia (23 kwietnia 2018 r.) motywem przewodnim wydarzenia będą: innowacje, B+R, rozwiązania smart i przyszłość energetyki w Polsce. Istotnym elementem Forum będzie prezentacja wybranych startupów energetycznych, rozwijanych w ramach programów badawczo-rozwojowych ENEA Innovation, Industry Lab, PGE Ventures czy INGA. Adresatem Forum, obok samorządów (wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz starostów) i przedsiębiorców, będą uczelnie wyższe (zespoły naukowe, doktoranci).


Forum swoim patronatem obejmie Ministerstwo Energii, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, NCBR oraz PTPiREE.


Drugi dzień Forum (24 kwietnia 2018 r.) poświęcony będzie  w całości elektromobilności w kontekście nowej ustawy i wynikających z niej korzyści a także obowiązków dla podmiotów publicznych. Realizacja polityki elektromobilności wymaga zintegrowania działalności wielu podmiotów. W rezultacie w ustawie określono szereg rozwiązań, których stosowanie wymaga współdziałania organów administracji centralnej, administracji jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw energetycznych, a także podmiotów prywatnych.

 

Formuła spotkania drugiego dnia oparta będzie na dyskusjach służących wymianie poglądów i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki, administracji publicznej i przedsiębiorstw.

 

W ramach Forum powołano Radę Naukową, złożoną z wybitnych ekspertów z dziedziny energetyki.

[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni