Rejestracja

Informacje dla uczestników Konferencji:

Udział w konferencji jest bezpłatny po przesłaniu do dnia 26 kwietnia 2019 r. na adres Oddziału Poznańskiego SEP formularza ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA pobranego z Biura OP SEP lub ze stron internetowych:

Zarządu Głównego SEP

Oddziału Poznańskiego SEP

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc według kolejności ich wpływu.

Wstęp na teren MTP jest bezpłatny po zarejestrowaniu się na stronie www.expopower.pl lub w punkcie rejestracji przed wejściem na tereny targowe na hasło "Konferencje SEP".

[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni