PGE Dystrybucja zautomatyzuje system zarządzania instalacjami prosumenckimi

Zarząd PGE Dystrybucja podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta”. Wdrożenie tego projektu zwiększy liczbę i moc odnawialnych źródeł energii, które można podłączyć do sieci bez konieczności przeprowadzania jej gruntownej modernizacji.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowej usługi na potrzeby nowoczesnej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej oraz opartego na jej wykorzystaniu systemu zarządzania. Usługa polega na aktywnym udziale prosumenta w pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia (nN), w stopniu zależnym od jego decyzji.

Korzyść z usługi odniesie zarówno Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji i rozbudowy sieci, jak i prosument - dzięki profitom ze świadczenia tej usługi.

W wyniku większych możliwości zarządzania pracą sieci poprawi się jakość dostarczanej odbiorcom energii, a także zwiększy się liczba i moc źródeł odnawialnych, które można podłączyć do sieci bez konieczności jej przebudowy.

Dla realizacji tego celu zostanie opracowany i wdrożony automatyzowany system zarządzania współpracą infrastruktury sieci dystrybucyjnej nN z rozproszonymi źródłami energii zainstalowanymi w instalacjach prosumenckich.

System będzie wykorzystywał nowe, zaprojektowane specjalnie do tego celu urządzenia oraz instalacje już eksploatowane przez prosumentów.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a konsorcjum składającym się z Politechniki Łódzkiej (lider konsorcjum), PGE Dystrybucja, Politechniki Lubelskiej i Apator Elkomtech.

Projekt został złożony w ramach konkursu 1/4.1.2/2017, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Całkowity koszt projektu wynosi 4 111 669,07 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- W ostatnich latach zauważalny jest duży wzrost, wynoszący ponad 20 proc., inwestycji w automatyzację sieci elektroenergetycznych - mówił w rozmowie z WNP.pl Marek Borkowski, zastępca dyrektora pionu ds. rozwoju biznesu w Apator Elkomtech. Czytaj więcej: Inwestycje w automatyzację sieci energetycznej rosną i rosnąć będą

PGE Dystrybucja przystąpiła do europejskiego stowarzyszenia Operatorów Systemów Dystrybucyjnych EDSO for Smart Grids. Wojciech Lutek, prezes spółki, został powołany do Rady Dyrektorów EDSO for Smart Grids. Czytaj więcej: Wojciech Lutek w Radzie Dyrektorów EDSO for Smart Grids

Źródło:http://energetyka.wnp.pl

Wstecz

Partnerzy MedialniChętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact