Sąd Konkursowy

Gwarantem jakości nagrodzonych produktów jest renomowane jury, w skład którego wchodzą  wybitni specjaliści związani z branżą energetyczną:


PRZEWODNICZĄCA:

  • prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska – zastępca dyrektora ds. Nauki, Instytyt Elektroenergetyki, kierownik Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej, Politechnika Poznańska

CZŁONKOWIE:

  • mgr inż. Andrzej Pazda – Polskie Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w Poznaniu
  • Janusz Nowastowski – wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki, dyrektor Izby, Bydgoszcz
  • Stefan Granatowicz – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Poznań

PREZENTER:

  • dr inż. Andrzej Grzybowski Instytut Elektroenergetyki Politechnika Poznańska
[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni