Sąd Konkursowy

Gwarantem jakości nagrodzonych produktów jest renomowane jury, w skład którego wchodzą  wybitni specjaliści związani z branżą energetyczną:


PRZEWODNICZĄCA:

  • prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska – z- ca dyrektora Instytut Elektroenergetyki , kierownik Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej, Politechnika Poznańskiej

CZŁONKOWIE:

  • mgr inż. Andrzej Pazda – Dyrektor Biura Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań
  • Sławomir Krystek - Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska
  • mgr inż. Tomasz Kołakowski - Redaktor Naczelny Miesięcznika Energetyka
  • Piotr Wojtkowiak - Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
  • Stefan Granatowicz - Wiceprezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
  • Przemysław Trawa - Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich

PREZENTER:

  • dr inż Andrzej Grzybowski
[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni